Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő információk


Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő információk

 

-  Magyarország Kormánya a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendeletében a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében adózási könnyítések rendelt el, melyek az alábbiak:

 

  1. Adózó a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási és fizetési kötelezettségét, valamint a következő időszakra (2020. szeptember és 2021. március) vonatkozó adóelőleg bevallási kötelezettségét 2020. május 31. helyett 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.
  2. Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét az 1. pontban foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőlegrészlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.
  3. Azon adózók akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2) bekezdése alapján mentesek a helyi adók alól, ők az erre vonatkozó nyilatkozatot 2020. szeptember 30. napjáig nyújthatják be az adóhatósághoz.
  4. 2020. április 26. és 2020. december 31. közötti időszakban az eltöltött vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának (vendég) nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek (szállásadó) nem kell beszednie és megfizetnie. A megállapított vendégéjszakákat – de be nem szedett idegenforgalmi adót – továbbra is be kell vallani az önkormányzati adóhatósághoz, mivel a települési önkormányzat az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező összegű költségvetési támogatást igényelhet. A vendégnyilvántartásra szolgáló vendégkönyvet, számítógépes programot továbbra is vezetni kell.

 

Amennyiben adózónak a veszélyhelyzettel összefüggésben a helyi adók tekintetében fizetési nehézsége keletkezik, úgy a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságához fordulhat a 72/592-933 telefonszámon, illetve az ado@villany.hu, bischof.robert@villany.hu e-mail címeken, vagy kérelmet nyújthat be az e-papir.gov.hu oldalon keresztül.

 

Kérjük, hogy elsősorban e-mail útján vegyék fel a kapcsolatot az ügyintézőkkel, tekintettel arra, hogy a Hivatal ügyeleti munkarendben működik, személyes ügyfélfogadás kizárólag szerdai napokon 08:00-16:00 óra között biztosított, így a vonalas telefonon is csak ekkor érhetőek el az ügyintézők.

 

 

-  A Kormány védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelete alapján Budapest és Pest megye kivételével a kijárási korlátozás megszűnt, valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vendéglátó üzletek kerthelyiségeiben vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett az asztalok megfelelő védőtávolságban történő elhelyezése mellett.

 

Tájékoztatjuk a vendéglátó üzletek üzemetetőit, hogy a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza – vendéglátóipari előkert – után 2020. szeptember 30. napjáig a közterület-használati díjat nem kell megfizetni.

 

-  A Kormány rendelkezései szerint a települési önkormányzattól a gépjárműadó 2020. évre teljes mértékben elvonásra kerül, valamint üdülőhelyi támogatás jogcímen a veszélyhelyzet ideje alatt az Önkormányzat költségvetési támogatásra nem jogosult.

 

-  A polgármester döntése alapján Villány Város Önkormányzata – Mayer István polgármesteri, valamint dr. Kottlár Gábor, Kretz Roland, Harasztovits Mihály és Ősi Mihály képviselői kerete terhére 100.000,- Ft – így mindösszesen 500.000,- Ft összegű támogatást nyújtott a Villányi Szociális és Családsegítő Szolgálat (Szolgálat) részére a Villány közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, rászoruló lakosok részére tartós élelmiszer biztosítása céljából.

 

A rászorulók igényüket a Szolgálatnál munkaidőben személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken jelezhetik: csaladsegitovillany@gmail.com, tel.: Szokolovics Ivánné: +36 30/ 579 04 58.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra