Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása


Településkép védelméről szóló rendelet tervezete 

Villány Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása előtt az előzetes partnerségi egyeztetést, valamint az érintett álligazgatási szervekkel azt egyeztetést lefolytatta, mely alapján elkészítette a településkép védelméről szóló rendelet tervezetét.

Az elkészült rendelet-tervezetet a polgármesternek a hatályos jogszabályi előírások szerint partnerségi véleményezésre kell bocsájtania, melynek részét képezi a rendelet-tervezet önkormányzati honlapon való közzététele.

A rendelet-tervezetre a partnerek a közzétételt követő 15 napon belül - azaz 2021. április 15. napjáig - észrevételt tehetnek. Az észrevételeket papíralapon a Polgármesternek címezve Villány Város Önkormányzatának címére (postai úton: 7773 Villány, Fő tér 1., személyesen: a Villányi Művelődési Ház Eislingen tér felőli bejáratánál elhelyezett postaládába), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel tehetik meg.

Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (VII.21.) önkormányzati rendel(a továbbiakban: Ör.) 3. §-a  szerint partnernek az alábbi természetes, illetve jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek minősülnek:

 

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d)   a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan