Tájékoztatás a szálláshelyeket érintő változásokról, kötelezettségekről


Tájékoztatás a szálláshelyeket érintő változásokról, kötelezettségekről

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. június 28. napjától több pontban megváltozott.

 

Minden szálláshelyet érintő változás, hogy a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A bejelentés kötelező adattartalma nem változott, melléklettartalma annyiban bővült, hogy a kérelmezőnek be kell nyújtania a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.

 

2019. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló, 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet, mely szerint a szálláshely szolgáltatók kötelesek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgálató Központ (a továbbiakban: NTAK) által működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus.

A szálláshely szolgáltató a regisztrációt követően, szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával köteles elektronikus formában az adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat szolgáltatni.

A regisztrációval, adatszolgáltatással és a szálláshelykezelő szoftverrel kapcsolatosan folyamatosan frissülő részletes információkat találhatnak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján (https://info.ntak.hu/).

A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenes szálláshelykezelő szoftvert biztosít a maximum 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshely számára. Ennek igénylése https://azenvendegszobam.hu/ oldalon indítható. Egyéb esetekben a szálláshely-szolgáltatók a NTAK oldalán tájékozódhatnak a megfelelő szoftverekről, és nekik kell gondoskodni a szoftver meglétéről.

 

További változás, hogy a Korm. rendeletben új fogalmak kerültek meghatározásra (pl.. ágy; szálláshely ágyainak száma; szálláshely befogadóképessége; szálláshely szobáinak összessége; szálláshely-kezelő szoftver; szoba, magánszálláshely), továbbá a korábban meghatározott fogalmakban is történtek változások.

Az új jogszabályi rendelkezés szerint, az „egyéb szálláshely” a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

Ezzel egyidejűleg pedig hatályba lépett a „magánszálláshely” szálláshely típus, mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

A szálláshelyeknek 2019. november 30. napjáig kellett igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. mellékeltében az adott szálláshelytípusra meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.

 

Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi előírások szerint megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31. napjáig kérelmezhetik, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.

 

A jegyző a 2019. december 31. napjáig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről, valamint adószámáról 2020. január 31. napjáig tájékoztatja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét.

Tájékoztatom továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek mellett, a szálláshely üzemeltetési követelményeit a jegyző 6 évente legalább 1 alkalommal helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizni köteles.

 

Fentiek alapján kérem azon szálláshely szolgáltatókat, akik 2019. november 30. napjáig az általuk üzemeltetett szálláshely vonatkozásában a szálláshelykezelő szoftver meglétének igazolását és a bejelentési és üzemeltetési követelményeknek való megfelelésről szóló nyilatkozattételt elmulasztották, szíveskedjenek azt hatóságom felé haladéktalanul - az elektronikus ügyintézésre kötelezettek a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül, a magánszemélyek akár elektronikus úton, akár a nyilatkozatok postán, vagy személyesen történő benyújtásával - teljesíteni.


A hivatal a nyilatkozatok megtételének megkönnyítése érdekében nyomtatványt tesz közzé a www.villany.hu oldalon az elektronikus ügyintézés/nyomtatványok menüpont alatt.

 

Felhívom a szíves figyelmet arra is, hogy a szálláshelykezelő szoftver automatikusan nem váltja ki a havi idegenforgalmi adóbevallást, továbbá arra, hogy Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete szerint az adó beszedésére kötelezett a papír alapon vezetett vendégkönyvet a tárgyévet követő év január 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni köteles.

Nyilatkozat szálláshely szolgáltatók részére bejelentési és üzemeltetési kötelezettségnek való megfelelésről, szoftver rendelkezésre állásáról

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra