TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN MEGHOZOTT HELYI INTÉZKEDÉSEKRŐL


   TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN MEGHOZOTT HELYI INTÉZKEDÉSEKRŐL

2020.03.14.

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és Vállalkozókat, hogy a vezetésemmel, a helyben működő, önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek bevonásával megalakult operatív stáb a koronavírus járvány megelőzése érdekében, az eddigi kormányzati intézkedésekre figyelemmel az alábbi döntéseket hozta:

  1. Az óvoda és mini bölcsőde 2020.03.16. napjától továbbra is nyitva tart, azonban azt javasoljuk a szülőknek, hogy aki teheti, gyermekét tartsa otthon, ne vigye az intézménybe. Lehetőség szerint arra törekszünk, hogy az intézmény kiscsoportos ügyeleti rendben fogadja azokat a gyermekeket, akiknek elhelyezéséről a szülők másként nem tudnak gondoskodni. Az ezzel kapcsolatos igények felmérését az intézményvezető már megkezdte. Az óvoda-mini bölcsőde vezetője külön tájékoztatást nyújt a szülőknek az óvoda honlapján és Facebook oldalán keresztül, kérjük kövessék nyomon az ott megjelenő információkat is.
  2. A településen működő iskolákban 2020.03.16. napjától tantermen kívüli, digitális munkarend keretében zajlik az oktatás, a tanulók az intézményeket nem látogathatják. A Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020.03.14. napján közzétett tájékoztató értelmében – a gyermekétkeztetést indokolt esetben az önkormányzat a továbbiakban is biztosítani fogja, az igények felmérése az intézmény útján folyamatban van. A részletekről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
  3. Kérjük, hogy a várandósok és kisgyermekes szülők a védőnői szolgálat személyes felkeresését megelőzően minden esetben telefonon hívják védőnőjüket az alábbi elérhetőségeken:

Burgetné Peltz Szilvia védőnő +36 30 608 8754

Kárpáti Csaba védőnő +36 30 650 7718

Védőnői Szolgálat: +36 72 492 085

Az Emberi Erőforrásgok Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által 2020.03.14. napján megjelentetett, „Óvintézkedések várandósok, kismamák részére saját egészségük és a csecsemő egészsége érdekében” megnevezésű tájékoztatót közzétesszük a www.villany.hu/cikk/koronavirus oldalon.

  1. A településen praktizáló háziorvosok kérik a lakosságot, hogy a rendelőkben kihelyezett eljárásrend szerint járjanak el, vagy egyeztessenek háziorvosukkal a háziorvosi ellátás igénybevétele során. A háziorvosok elérhetősége megtalálható a www.villany.hu/egeszseg oldalon.
  2. A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján – igény esetén – azon idős lakosaink részére is segítséget kívánunk nyújtani a veszélyhelyzet ideje alatt, akik saját ellátásukról családtagjuk útján, otthonuk elhagyása nélkül nem tudnak gondoskodni, abban az esetben is, ha a Szolgálattal semmilyen jogviszonyban nem állnak. Kérjük, hogy amennyiben ilyen jellegű igény merül fel, azt az alábbi elérhetőségeken jelezzék:

Szokolovics Ivánné intézményvezető +36 30 579 0458

Molnár Kata vezető gondozó +36 30 824 5864

  1. A településen a szociális étkeztetést a továbbiakban is biztosítjuk, valamennyi igénybevevő részére kiszállítás útján. Ehhez kérjük, hogy ellátottanként 2 éthordó garnitúrát szíveskedjenek eljuttatni a Csillagvölgy Étterembe.
  2. A Villány Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2020.03.16. napjától zárva tart, a könyvtári ellátás nem vehető igénybe, a művelődési ház által nyújtott szolgáltatások szünetelnek, a Digitális Jóléti Ponton nyújtott szolgáltatásokat kizárólag azon tanulók vehetik majd igénybe, akik otthoni internet elérés és számítógép hiányában másként nem tudják teljesíteni a tanulmányaikat. Az igények felméréséről az intézményvezető gondoskodik, és a felmért igények alapján az igénybevétel időpontját előzetesen Czinczár Attila művelődési ház vezetőnél az alábbi elérhetőségen kérjük egyeztetni: +36 30 482 8372

Kérjük figyelembe venni, hogy a Digitális Jóléti Pont tanulók általi igénybevétele – a megelőzésre figyelemmel – kizárólag kiscsoportos formában történhet, a beosztást a művelődési ház vezetője készíti el.

  1. A 2020. tavaszára tervezett rendezvények (2020.03.28-i Húsvétváró program, az áprilisra tervezett német nemzetiségi nap) elmaradnak. A 2020. évre tervezett kiemelt városi rendezvények kapcsán az a döntés született, hogy az Önkormányzat a rendezvények szervezését határozatlan időre felfüggeszti.
  2. Kérjük, hogy hivatali ügyeiket a továbbiakban az elektronikus ügyintézésre egyébként nem kötelezett, de ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink is – amennyiben ez megoldható – elsősorban elektronikus úton, a https://epapir.gov.hu/ honlapon vagy az E-Önkormányzat portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) intézzék, felmerülő kérdés esetén kollégáinkat az alábbi elérhetőségeinken keressék:

varoshaza@villany.hu

dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző +36 30 508 1215

Anyakönyvi ügyekben: Schneider Attiláné anyakönyvvezető +36 30 413 3655

 

Személyesen Hivatalunkat kizárólag halaszthatatlan esetben vagy előzetes egyeztetést követően keressék fel. A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal a továbbiakban a személyes megjelenést feltétlenül szükségessé tevő ügyekben az ügyfélfogadást a hivatali dolgozók egészségügyi kockázatainak mérséklése, és ezzel a település működtetését övező rizikófaktorok mérséklése érdekében kizárólag szerdai napokon 08:00 és 16:00 óra között biztosítja.

 

A most meghozott intézkedések, korlátozások a jövőbeli Kormányzati illetve Operatív törzs által hozott rendelkezések, iránymutatások, a lakossági igények, illetve kockázatok alapján folyamatos felülvizsgálat alá fognak tartozni, így indokolt esetben azok további szigorítása, vagy akár enyhítése, rugalmasabbá tétele is megtörténhet. 

 

Az ezt követően meghozandó intézkedésekről a továbbiakban folyamatos tájékoztatást nyújtunk a www.villany.hu/cikk/koronavirus-helyihirek oldalon keresztül, továbbá a Villány Városi Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/VillanyiMuvhazesKonyvtar/), kérjük kövessék nyomon az aktuális információkat.

 

Kérjük a Villányba Németország, Franciaország, Spanyolország, Svájc, illetve Ausztria területéről hazaérkező, de egyébként hatósági házi karanténra nem kötelezett lakosainkat, hogy saját, családtagjaik és a közösség védelme érdekében lehetőség szerint a hazaérkezést követő 14 napban otthonukat ne hagyják el, a közösséggel való bármilyen érintkezéstől tartózkodjanak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, CSALÁDTAGJAINKRA, IDŐS SZERETTEINKRE!

 

Bármilyen kérdés esetén – a Hivatalnál megadott elérhetőségeken – állunk szíves rendelkezésükre.

 

Villány, 2020. 03. 14.

                                                                                                                              Mayer István

                                                                                                                              polgármester


A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra