Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha - óvónő állás


Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánnpályázatot hirdet 

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha óvoda 

óvónő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Rákóczi utca 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, érvényesíti a pedagógiai programot, megtartja a foglalkozásokat. Az SZMSZ szerinti rendszerességgel értékeli a gyermeket és az értékelés eredményéről a szülőket tájékoztatja. Menedzseli a tehetséges gyermekeket. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert. Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a szükséges adminisztratív teendőket és mindazokat a feladatokat, amelyeket az SZMSZ, illetve az intézmény vezetője meghatároz.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus és/vagy fejlesztőpedagógus,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • óvodapedagógus munkaköben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátia, határozottság, türelem, kedvesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • hatósági bizonyítvány arról, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 18. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 4.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses Tamásné nyújt, a +36 30 483 0722 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha címére történő megküldésével (7773 Villány, Rákóczi Ferenc utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvónő.
 • Elektronikus úton Kincses Tamásmé részére a villanyovi@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kincses Tamásné, Baranya megye, 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.villany.hu - 2021. január 14.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan