Hirdetmény és tájékoztató


Hirdetmény és tájékoztató

Villány Város Önkormányzatának a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában

 2019. március 11. napján 16:30 órakor

 tartandó lakossági fórumról

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (2)-(3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2018. (VIII. 28.) számú határozatával a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosításáról döntött.

A módosítás célja a Villány, Vásártér 214/8 hrsz-ú ingatlan és környezetében a közlekedési területek nyomvonalának, helyigényének felülvizsgálata, módosítása.

A Korm. rendelet értelmében a polgármester az Ör. módosítását egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel is.

Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (VII. 21.) önkormányzati rendelete alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A leírt jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, a Korm. rendelet 29/A.§ (1) bekezdése alapján lakossági fórum keretében a Partnerek részére az Ör. módosításával kapcsolatban előzetes tájékoztató kerül megtartásra, melyre tisztelettel meghívjuk a Villányban ingatlannal rendelkezni jogosult lakosokat és szervezetek képviselőit, a Villányban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a villányi székhelyű civil szervezetek képviselőit, és minden érdeklődőt.

A lakossági fórum időpontja: 2019. március 11. (hétfő) 16:30 óra

A lakossági fórum helyszíne: Villány Városi Művelődési Ház és Könyvtár

(7773 Villány, Baross G. u. 13.)

 

A jelen hirdetményben foglalt, továbbá a lakossági fórumon szóban elhangzó előzetes tájékoztatóval kapcsolatos esetleges észrevételeiket, javaslataikat a tisztelt Partnereink az alábbiak szerint tehetik meg:

-          a lakossági fórumon szóban vagy

-          a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban:

a)       papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.) történő megküldéssel vagy

b)      elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

Villány településrendezési eszközeinek 2019. évi 1. számú módosítási dokumentációját IDE kattintva töltheti le

 

Villány, 2019. február 28.

 

 

                                                                                                 Takáts Gyula

                                                                                                   polgármester

                                                                                    Villány Város Önkormányzata

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan